BẢNG GIÁ CHẢ CÁ

 

Loại Quy cách Đại lý 30kg Sản lượng
Chả cá thu hảo hạng chiên/hấp 3kg/gói 120,000 Liên hệ
Chả cá thu hảo hạng chiên/hấp đóng hút chân không 1kg/gói 125,000 Liên hệ
Chả cá biển chiên 3kg/gói 90,000 Liên hệ
Chả cá biển chiên đóng hút chân không 1kg/gói 95,000 Liên hệ

BẢNG GIÁ MỰC RIM

 

TT Sản phẩm Quy cách Bán lẻ 5-10kg 11-  24kg 25 – 49kg Trên 50kg
1 Mực rim me (cán) 200g/hộp 40,000 32,000 30,000 29,000 28,000
2 Mực rim me (cán) 500g/hộp 100,000 80,000 75,000 72,000 70,000
3 Mực rim sa tế (cán) 200g/hộp 45,000 35,000 33,000 32000 31,000
4 Mực rim sa tế (cán) 500g/hộp 110,000 86,000 80,000 78,000 75,000
5 Mực rim me (cán-xá) 5kg/túi 138,000 132,000 130,000
6 Mực rim sa tế (cán – xá) 5kg/túi 148,000 145,000 142,000 140,000
7 Mực rim nguyên con 200g/hộp 55,000 42,000 40,000 38,000 37,000
8 Mực rim nguyên con 500g/hộp 125,000 100,000 95,000 93,000 92,000
0901 303 468