BẢNG GIÁ CÁC ĐẶC SẢN HÀ NỘI

TT Sản phẩm Quy Cách NPP Đại lý 40kg Đại lý 20kg Đại lý 10kg
1 Nem chua rán tẩm bột l.1 20 cây/hộp Liên hệ 52,000 54,000 56,000
2 Dồi sụn 1kg 1kg Liên hệ 135,000 140,000 145,000
3 Dồi sụn non 1kg Liên hệ 92,000 94,000 95,000
0901 303 468